Zoma 28A (Lioka 12, 1-7) – 16/10/2020

« Tamin’izay dia tafangona an’arivony maro ny olona ka efa nila hifanosy mihitsy, dia niteny tamin’ny mpianany Jesoa nanao hoe: Tandremo aloha indrindra sao voan’ny lalivain’ny Farisiana hianareo, izany hoe: ny fihatsarambelatsihy.
Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra.
Koa izay rehetra nolazainareo tao amin’ny maizina dia ho re ao amin’ny mazava, ary izay nobitsihinareo tamin’ny sofina tao an-trano, dia hotorina eny an-tafon-trano.
Ka izao no lazaiko aminareo sakaizako: Aza matahotra izay mahafaty ny nofo, nefa rahefa izany tsy afa-manoatra intsony;
fa hany tokony hatahoranareo dia izao: matahotra izay manam-pahefana hamarina any amin’ny afobe rahefa novonoiny hianareo; eny, hoy izaho aminareo, matahora azy.
Moa tsy ilavoamena va no vidin’ny fody dimy? Kanefa tsy misy hadinoina eo anatrehan’Andriamanitra amin’ireny na dia iray aza.
Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra àry, fa mihoatra lavitra noho ny fody maro hianareo. »

Que ton Amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi.
Seigneur Jésus, au regard de cette Evangile, tu nous apprends à nous méfier des hypocrites et aussi à ne pas l’être car ta Puissance est forte et digne que tu démasqueras un jour en pleine Lumière les forces du mal.
Tu nous apprends aussi Jésus qu’il ne faut craindre que l’Eternel, qu’il n’y a rien qu’il ne puisse entendre ou voir car Il connait nos pensées.
Purifie – nous de ce mal Seigneur et aide-nous à être pleine de Sagesse, Discernement et d’Honnêteté envers nous-même et envers les autres.
Aide-nous à ne pas se laisser aveugler par notre paraître extérieur pour oublier notre être intérieur, notre esprit.
Laisse Ton Amour nous guider et nous envahir pour révéler en nous ta Bonté, ta Lumière et ta Grâce à travers chacun des actes que l’on fait. Amen.
Fahendrena
  •  
  •  
  •