Teny Soa Sakafo Zoma 24D (Lk 8,1-3) 20/09/2019

« Taorian’izany, dia lasa nitety ny tanàna sy ny vohitra izy nampianatra sy nitory ny Evanjelin’ny fanjakan’Andriamanitra. Nanaraka azy ny roa ambin’ny folo lahy sy ny vehivavy sasany nositraniny tamin’ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Madelena izay nivoahana demony fito, Joana vadin’i Kozà mpitandrina ny fananan’i Heroda, ary Sozàna mbamin’ny maro hafa koa izay nanampy azy tamin’ny fananany. »

Dans la vie, on fait des rencontres inattendues, comme rencontrer des personnes différentes qui ne correspondent pas à nos attentes. En tant que chrétiens, nous avons une mission de transformer cette différence en une richesse afin que notre société tourne dans le bon sens.
Pour cela, on devrait être le vecteur de l’amour envers autrui, de joie, de la tolérance envers l’autre, de la miséricorde.

Masina Maria o, mivavaha ho anay zanakao mba hahay hifampihaino sy hifanampy izahay ka ho mendrika ny antsoina hoe zandrin’i Jesoa.

Felana Dallery

  •  
  •  
  •