Teny Soa Sakafo Talata 24D (Lk 8,19-21) 24/09/2019

« Ary tonga hankao amin’i Jesoa ny reniny sy ny rahalahiny, fa tsy afa-nihaona taminy noho ny habetsahan’ny vahoaka, ka nisy nilaza taminy hoe: Ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao te-hihaona aminao. Dia novaliany hoe: Ny reniko sy ny rahalahiko, dia izay mihaino sy mankatò ny tenin’Andriamanitra. »

Tsara ny mamaky sy mihaino ny tenin’Andriamanitra, fa tsaratsara kokoa raha sady mahavatra mamaky sy mihaino azy no maheno sy mankatoa ny fahamarinany. Izany hoe mizara sy mampihatra ilay Fitiavana nampianariny. Raha te ho mendrika ny antsoina hoe rahalahy sy anabavin’i Jesoa izany isika dia mila miaina ny teniny araka ny sitrapony.

Ny teninao Tompo ô,
mamiko sy teliko,
ny lalanao lalako
no sitrako

Felana Dallery

  •  
  •  
  •