Teny soa sakafo anio Zoma 27/05/2016 (Mk 11,11-25)

Hoy Jesoa: »Koa amin’izany lazaiko marina aminareo, fa na inona na inona angatahinareo amin’ny fivavahana, minoa fa ho azonareo izany, dia ho tanteraka tokoa izany. »
Zava-dehibe tokoa ny Finoana sy ny Fahatokisantsika an’Andriamanitra rehefa mivavaka Aminy isika. Koa ireto zavatra telo lehibe ireto ary no azontsika rehefa mangataka amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka isika:
– Fiadanana ao anatitsika ao satria mihaona amin’Ilay tia antsika sy tiantsika.
– Fandinihana sy famakafakana ny olana mety mitranga amin’ny fiainantsika ary mety efa hahita vahaolana sahady isika amin’izany.
– Manampy antsika hahafantatra izay tena mahasoa antsika tokoa.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *