Teny soa sakafo anio Alarobia 25/05/2016 (Mk 10, 32-45)

« Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany; fa izay te-ho lehibe indrindra no aoka ho mpanomponareo, ary izay te-ho ambony indrindra eo aminareo no aoka ho andevonareo rehetra. Fa ny Zanak’olona tsy tonga mba hotompoina, fa mba hanompo ary hahafoy ny ainy ho fanavotana ny maro. »
Izay te hanaraka Ahy hoy Jesoa dia aoka hitondra ny hazofijaliana. Ny hazofijaliana na ny lalan’ny hazofijaliana dia tsy hoe mampijaly tena na hoe fijaliana no tadiavina fa indrindra FANOMPOANA. Tena fiovana goavana tokoa no misy eo amin’ny fiainantsika, eo amin’ny fiainan-tokantrano, eo amin’ny fiaraha-monina, eo amin’ny Eglizy, eo amin’ny Firenena raha manaiky sy miaky ho Mpanompo ny rehetra.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *