Teny soa sakafo Alatsinainy 28D (Lk 11,29-32) 14/10/2019

« Ary nitangorona betsaka ny vahoaka, dia nilazany hoe: Taranaka ratsy ity taranaka izy; mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran’i Jonasa mpaminany. Fa tahaka ny naha-famantarana an’i Jonasa tamin’ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak’olona koa amin’ity taranaka ity. Hiara-mitsangana amin’ny olona amin’ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy any atsimo amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria niala avy tany amin’ny fara vazan-tany izy hihaino ny fahendren’i Salomona, nefa indro misy mihoatra noho Salomona eto. Hiara-mitsangana amin’ity taranaka ity ny olona tany Niniva amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria nibebaka tamin’ny toritenin’i Jonasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho Jonasa eto.  »

Seigneur, tu nous as donné le don de la Foi. Que Ta Lumière nous éclaire dans nos moments de doutes et de désespoir. Dans notre train-train quotidien, nous cherchons souvent un miracle à nos problèmes, et nous oublions que Tu es toujours là et Tu nous combles de grâces. Nous pouvons trouver la paix et le réconfort auprès de Toi.
Seigneur, apprends-nous à Te reconnaître en chaque personne et chaque chose autour de nous, et à consacrer plus de temps pour Toi, Te parler, T’écouter, Te rendre grâce.

« Misaotra anao ‘zahay,
Ry Tompo tianay,
Fa mbola nomenao tombon’andro iray
Hahay midera anao.
Ny zavatra ataonay,
Ankinina aminao,
Fa lehibe tokoa ny fitiavanao
Ny mpanomponao.
Hery lehibe tokoa ho anay
Ny mivavaka aminao;
Koa ampio ny olonao,
‘Zay mangataka aminao
Ny fahasoavanao. »

Natacha

  •  
  •  
  •