Teny soa sakafo Alarobia 28D (Lk 11,42-46) 16/0/10/2019

« Fa loza ho anareo, ry Farisiana, satria ny fahafolon’ny solila sy ny rota ary ny anana rehetra aloanareo, ary ny rariny sy ny fitiavana an’Andriamanitra tsy asianareo raharaha akory; nefa tsy maintsy atao izany, ary tsy azo ajanona koa ny sisa. Loza ho anareo, ry Farisiana, fa tia ny toerana voalohany ao amin’ny sinagoga sy ny arahaba eny an-kianja hianareo. Loza ho anareo, fa toy ny fasana tsy hita hianareo, ka hitsahin’ny olona fa tsy fantany. Dia niteny ny mpampiana-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe: Ry Mpampianatra ô, raha izany no ataonao, dia manala baraka anay koa hianao. Fa hoy Jesoa: Loza ho anareo koa, ry mpampianatra ny Lalàna, fa mampitondra entan-tsy zaka ny olona hianareo, nefa na dia ny rantsan-tànanareo iray aza tsy akasikareo an’izany akory. »

Mavesatra tokoa ny entana zakaintsika isan’andro satria maro ireo adidy sy andraikitra mampihazakazaka antsika. Ka rehefa revon’ny rotorotom-piainana isika dia fitiavan-tena no manjaka, lasa tsy miraharaha ny hafa ary mihatsara ivelan-tsihy. Indraindray aza lasa manararaotra ny toerana misy antsika ka manampy trotraka ny hafa, milaza fa manara-dalàna, hoe izay no tokony ho izy. Mazava ny hafatry ny Evanjely fa tsy misy olona ambony nohon’ny hafa, ary tsy misy lalàna ambony nohon’ny Fitiavana.

Tompo ô, diovy ny fonay. Aza avela hampitondra entan-tsy zaka ny hafa izahay, fa ampianaro hiara-hiasa sy hifanampy am-pitiavana.

Natacha

  •  
  •  
  •