Teny soa sakafo Alarobia 24D (Lk 7,31-35) 18/09/2019

« Ary hoy ny Tompo: Hohariko amin’iza re ny olona amin’ity taranaka ity, ary tahaka an’iza izy? Tahaka ny ankizy mipetraka eny an-kianja izy, izay mifampilaza hoe: Nitsoka sodina izahay, fa tsy nandihy hianareo; nanao hira izahay mampalahelo izahay, nefa tsy nitomany hianareo. Fa tonga Joany Batista tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe: Azon’ny demony izy. Tonga indray ny Zanak’olona mihinana sy misotro, ataonareo hoe: Lehilahy tendan-kanina sy mpisotro io, sady sakaizan’ny poblikàna sy ny olon-dratsy fiaina. Fa ny Fahendrena efa nohamarinin’ny zanany rehetra. »

Indraindray mitovy amin’ny ankizy ny toetra sy fomba firesahantsika, tsy ampy famatorana sy fandalinana fa miantehatra amin’ny endrika ivelany, indrindra amin’ny lafin’ny finoana.
Tompo ô, omeo anay ny Fahendrena hahalala Anao sy handalina ny finoanay.

Natacha

  •  
  •  
  •