Talata manaraka ny Paka B (Jn 20,11-18) 03/04/2018

Mbola mamerina ny fiarahabana anareo rehetra nahazo ny Fandresena miaraka amin’i Kristy Mpandresy, Mpanjaka, mandidy ny tany aman-danitra. Mandritra ny 50 andro isika dia handinika sy hiaina misimisy kokoa izany hafaliana nentin’ny Pakan’i Kristy izany. 50 andro hinoantsika marina fa nitsangana Izy. 50 andro hahatsapana fa raha miara maty Aminy dia hiara belona Aminy koa. 50 andro hiovana sy hibebahana mba ho ilay Ain’Andriamanitra no hivelomantsika sy ao anatintsika ao. Koa tsy irery isika fa miaraka amintsika foana i Kristy Mpamonjy.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *