Talata 7B Paka (Jn 17,1-11) 15/05/2018

« Rahefa voalazan’i Jesoa izany, dia niandrandra ny lanitra Izy, ka nanao hoe: Raiko ô, tonga ny fotoana: omeo voninahitra ny Zanakao, mba hanomezan’ny Zanaka voninahitra Anao, fa efa nomenao fahefana amin’ny nofo rehetra Izy, mba hanomezany ny fiainana mandrakizay an’izay rehetra nomenao Azy. Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahalala Anao hany Andriamanitra marina sy Jesoa-Kristy izay nirahinao. Nanome voninahitra anao aho tety ambonin’ny tany, fa tanterako ny asa nomenao Ahy hataoko. »

Ny voninahitr’Andriamanitra dia fahatsapantsika fa ao amintsika Izy, velona ao amintsika Izy, mitoetra ao amintsika Izy. Koa izay hataontsika rehetra dia enga anie haneho izany fisiany ao amintsika izany.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *