Talata 6B Paka (Jn 16,5-11) 08/05/2018

« Tsy mbola nolazaiko taminareo izany tamin’ny voalohany, satria mbola teto aminareo Aho; fa ankehitriny handeha ho any amin’ilay naniraka Ahy Aho, ka tsy misy aminareo manontany hoe: Ho aiza Ianao? Fa noho Izaho nilaza izany taminareo, dia feno alahelo ny fonareo. Milaza ny marina aminareo anefa Aho fa mahasoa anareo ny handehanako; satria raha tsy mandeha Aho, dia tsy ho avy aminareo ny Mpanafaka alahelo; fa raha mandeha Aho, dia haniraka azy ho aty aminareo. Ary rahefa tonga Izy, dia handresy lahatra an’izao tontolo izao ny amin’ny fahotana, sy ny amin’ny fahamarinana, ary ny amin’ny fitsarana:ny amin’ny fahotana, satria tsy mino Ahy izy ireo;ny amin’ny fahamarinana, satria mankany amin’ny Ray Aho, ka tsy ho hitanareo intsony;ary ny amin’ny fitsarana, satria voatsara sahady ny mpanapaka izao tontolo izao. »
Misaotra Jesoa tsy mamela anay ho irery fa mankahery sy manome anay ilay Fanahy Masina Mpanafaka alahelo. Amen

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *