Talata 28A (Lioka 11, 37-41) – 13/10/2020

« Raha mbola niteny izy, dia nisy Farisiana anankiray nanasa azy hisakafo ao aminy, ka niditra izy dia nipetraka nihinana.
Fa velona eritreritra ilay Farisiana nahita ity izy tsy nisasa alohan’ny fihinana,
ka hoy ny Tompo taminy: Hianareo Farisiana kosa iky mandio ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia, kanefa ao anatinareo feno halatra sy faharatsiana.
Ry adala, moa izay manao ny vohony tsy nanao ny atiny koa?
Izao ihany e: manaova fiantrana araka izay anananareo, dia hadio ho anareo ny zavatra rehetra. »

Donner sans rien attendre en retour, un acte désintéressé , offrir avec amour,… tout cela vient du cœur et implique un amour inconditionnel. Le Seigneur nous a appris à être humble et agir avec amour. S’attarder sur les formes et  l’aspect matériel altèrent cet enseignement. Que tu sois bon ou mauvais, tes intentions se reflèteront toujours à travers tes actes malgré ton aspect extérieur.

Rico

  •  
  •  
  •