Talata 07/06/2016 (Mt 5,13-16)

Ianareo no Fanasin’ny tany sy Fahazavan’izao tontolo izao hoy Jesoa.
Ao amin’ny Fianakaviana, ireo manodidina, ao amin’ny Fiangonana, fiaraha-monina, eo amin’ny Firenena dia tokony ary Tena ilaina ny maha fanasina sy fahazavana antsika. Saingy tsy afaka ho Fanasina na Fahazavana irery fa mila ny hafa. Moa tokoa ve aho mba Fanasina mitondra tsiro sa mitondra fahoriana sy ngidy ho an’ny hafa? Moa ve aho Fahazavana manilo ny hafa? Avy amin’Andriamanitra ny Tena Fahazavana sy Fiainana koa aza sasatra ny mangataka vonjy avy Aminy

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *