Sorona Masina Jôbily Mariazy

Fiangonana Fianakaviana
Tsy voalohany isika teto amin’ny FKMP no nankalaza ny Jôbily Mariazy fa efa fanao teo aloha ihany izany.
Fa hafa kely kosa raha ankalazaina mandritra ny Jôbilim-piangonana izany Jôbily Mariazy izany. Hany ka tsy nijanona fotsiny tamin’ireo nankalaza Jobily (5, 10, 15, … taona)  ihany ny hafaliana sy ny fientanam-po fa  hita taratra tamin’ireo rehetra izay nanatrika. Ireo efa vita mariazy kanefa tsy nifanojo tamin’ny « multiple de 5 » mantsy dia tsy nankalazaina ofisialy ny azy ireny, anisan’ireo izahay mivady. Kanefa teny am-pitoerana kosa izahay sy ireo mpivady hafa dia niaraka namerina teo am-pifandraisan-tanana ny toky nifanaovana tamin’ny nifampizarana izany Sakramenta Masina izany.
Ireto no indray miserana tao an-tsaina tamin’iny fotoana iny :
  • Eny tokoa, ifanomezan’ny mpivady ny Sakramenta ny Mariazy ary Andriamanitra sy ireo rehetra izay manatrika dia vavolom-belona avokoa.
  • Ilay « OUI, devant Dieu »
  • « Point de départ » ny tokantrano kristianina tokoa io Sakramenta io. « Lasa izao ! ka na an-kasoavana na an-karatsiana dia hiara-dia isika ! ».
  • Ho an’ireo izay mbola vao avy nandray izany kosa dia sady mifampijery no mifampibitsika hoe « izany hono, 25 taona ny azy ireo ny antsika vao 1 ! ». Ka sady mifamihina ny tanana no misento ary samy tsy misy manohy « commentaire ».
  • Tsy adino ihany koa ilay kajy hafakely hoe « 1 + 1 = 1 », « la logique qui dépasse les connaissances ».
  • Sy izay rehetra azotsika tsarona tamin’ny andron’ny mariazy.
  • Izay rehetra izany eo ihany fa amin’ny maha kristianina dia endrika mampatsiahy ihany koa an’i Kristy sy ny Fiangonana ny fotoanan’ny fampakarana, ny Mariazy.

Santionany fotsiny ireo, fa raha izany rehetra izany no avy hatrany dia tsaroana tamin’iny fotoana iny dia rariny marina tokoa raha latsaka ny ranomasom-pifalian’ireo izay tsy nahatana izany.

Hoy isika malagasy hoe « lamban’akoho ka faty no isarahana ».
Ary hoy ny Tompo hoe « fa izay haharitra hatramin’ny farany no ho voavonjy. » (Matio 24, 13)
Mitsangana àry ka mamirapirata !
Mijoroa ho vavolombelon’Ilay Fitiavana nomena antsika.

Sary_Rivo (5)

 

Rivo RASOLOFOMANANA
vadin’i Francia,
rain’i Anjarasoa sy i Lafatra

Raki-tsary : Rivo Rasolofomanana

PIC_9636 PIC_9638 (1) PIC_9638 PIC_9639

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *