Sabotsy Paka 2B (Jn 6,16-21) 14/04/2018

« Rahefa nivoy tokony ho dimy amby roa-polo na telo-polo stady izy ireo, dia nahita an’i Jesoa nandeha teny ambony ranomasina sy nanatona ny sambo kely, ka natahotra.Fa hoy Izy taminy: Izaho ihany, fa aza matahotra.Dia naniry handray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo, ka niaraka tamin’izay dia tafatody tamin’ny tany nokasainy haleha ny sambo. »
Tia anao i Jesoa koa matokisa Azy fa tsy manary anao Izy. Mamonjy ny anao mba tsy ho rendrika ny sambokelin’ny fiainanao.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *