image

Sabotsy Paka 2B (Jn 6,16-21) 14/04/2018

“Rahefa nivoy tokony ho dimy amby roa-polo na telo-polo stady izy ireo, dia nahita an’i Jesoa nandeha teny ambony ranomasina sy nanatona ny sambo kely, ka natahotra.Fa hoy Izy taminy: Izaho ihany, fa aza matahotra.Dia naniry handray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo, ka niaraka tamin’izay dia tafatody tamin’ny tany nokasainy haleha ny sambo.”
Tia anao i Jesoa koa matokisa Azy fa tsy manary anao Izy. Mamonjy ny anao mba tsy ho rendrika ny sambokelin’ny fiainanao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *