PAKA 2019

 

Ny Paka no fety lehibe indrindra amin’ny fety Kristiana, satria ny fitsanganan’i Jesoa Kristy ho velona nandresy ny fahafatesana no fototry ny maha-kirstiana. Anakalazaintsika isan’alahady izany fitsanganan’i Kristy ho velona izany tamin’ny andro voalohan’ny herinandro araka ny tetiandro jody. Mankalaza ny Paka fandresen’i Kristy ary fandresentsika koa àry isika manomboka androany ary haharitra dimampolo andro izany mandrapahatongan’ny andro Pantekôty. Nandresy ny Fahafatesana ny tompo ary mandresy miaraka aminy isika. Andro fandresena, andro fifaliana, fiderana an’Andriamanitra ny andro Paka ; izany no hevitry ny Aleloia midika mivantana hoe Derao Andriamanitra, izay tsy azo notononina nandritra ny karemy. Noho izany dia derao an-kafaliana amin’ny fiainanao manotolo Jesoa tompo nandresy ny fahafatesana ary enga anie hiaraka mandresy ny ratsy aminy isika rehetra . Aleloia ! Aleloia !Résurrection de Jésus

  •  
  •  
  •