NY HASIVIANANDRO

Nankalaza ny Ascension na ny Fiakaran’ny Tompo any an-danitra isika ny alakamisy teo, ary ao anatin’ny andro iandrasana ny fetin’ny Pantekôty na ny nidinan’ny Fanahy Masina tamin’ny mpianatry ny Tompo. Fatantsika fa sivy andro no manelanelana ny fetin’ny Ascension sy ny Pantekôty. Io andro sivy io no niandohan’ny androm-bavaka antsoina hoe « Vavaka hasivianandro » na « neuvaine ». Teo ampiandrasana ny hiavian’ny Fanahy Masina ireo Mpianatra dia nivavaka tsy nitsahatra na dia teo ihany aza ny tahotra sy ny fitaintainana. Tao amin’izy ireo ny fanantenana ny fidinan’ny Fanahy Masina izay fandresena ho an’ny Mpianatry ny Tompo. Misy amintsika ve manao vavaka hasivianadro na neuvaine , vavaka handresena ny ratsy , ny tahotra, vavaka iainana ny fanantenana ? Eto ampiandrasana ny fetin’ny fidinan’ny Fanahy Masina dia aza mitsahatra ny mivavaka mba handresy miaraka amin’i Kristy isika , ary indrindra samia mivavaka mba ho iray ihany tokoa ao amin’Andriamanitra isika.
 
P. Edmond
  •  
  •  
  •