NIVAVAKA HO AN’I MADAGASIKARA SY NY FKMP

I Mb Terezin’i Jesoa zazakely no nofidian’ny vaomieran’ny Fiaraha-monina ho mpiaro sy fakan-tahaka ho azy ireo. Isany antony iray nahatonga anay namarana ny taonan’ny famindrm-po tany Lisieux izany tamin’ny zoma 11 sy sabotsy 12 novambra 2016 lasa teo.

Maro ny fahasoavana azon’ny tsirairay tamin’ny fandehanana tany, fa ny  hamintinina azy dia hafaliana, fiaraha-mivavaka ary fifampizarana  nandritra ny roa andro no natao tany.

Inona no tonga ao an-tsaina voalohany raha maheno ny teny hoe Famindram-pon’Andriamanitra ? Inona no mahafaly sy manahirana rehefa mandre azy ? Ahoana ny hiainana ny maha kristianina rehefa tapitra ny taona masin’ny famindram-po ? Ireo fanontaniana ireo no nifampizaranay nadritry ny 2 andro tany Lisieux.

Fifampizarana avy tamin’ny Vaomieran’ny Fiaraha-monina

fm-1 fm-4 fm-2

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *