Lanonana fankalazàana ny faha-60 taonan'ny FKMP

Koranam-pianakaviana faha-60 taona

Ny Fiangonantsika dia manamarika ny faha 60 taonany. Zava-dehibe ny ara-panahy ka tsy ataontsika ambanin-javatra. Ny lamesa lehibe no manokatra (19 oktobra 2014) ary lamesa lehibe koa no manakatona (18 oktobra 2015) izany.  Ezahina mandrakariva ny handraisan’ny tsirairay anjara araka ny talentany avy. Ankoatra ireo hetsika marobe dia nanatontosa ny koranampianakaviana isika ny 25 avrily 2015. Ny nampiavaka azy indrindra dia noho izy natao ho an’ny Mpianakavy (zaza, ankizy, tanora ary lehibe). 60 taona izao ny FKMP. 60 taona niezaka namafy ny soa sy nitory ny fitiavana. Koa rariny sy hitsiny raha mikorana isika. Ny fahasoavana toy izany mantsy dia tsy azo kobonina fa zaraina amin’ny rehetra. Isaorana ianareo tonga nanotrona. Niala voly araka izay mety isika mianakavy. Nilamina tokoa ny fety. Nataontsika toy ny mpirahalahy mizara sikajy 5 ka raha sikajy 3 ny anankiray dia hafaliana hoan’ilay  iray hafa. Raha sendra nisy tomika dia ilay faha 60 taona no andeha hatao an-tsaina mba hampifaly ny fontsika. Isaorana indrindra ihany koa izay rehetra nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka iny korana iny. Tsy hotanisaina etoana izany fa ‘ndrao misy hadino ka hananan-tsiny. Nibaribary ny fahaizantsika miara-miasa. Hita lany koa ny ezaka fiaraha-miasa am-pitiavana. Izay ao am-pontsika ihany no hita ety ivelany. Misaotra anareo fa nahafaly ny fety ary azo tsapain-tànana ny vokatra ara-pastoraly. Ny vokatra ara-materialy koa dia nahafaly fa misy ho enti-manasoa ny asa fanompoana imasoantsika. Tsy ho velabelarina etoana izany fa azontsika atao ny mijery ny peta-drindrina na manontany mivantana ny tompon’andraikitra. Ao anatin’ny fiangonana dia tokana ny tanjona : Mifankatia. Izay no ahalalàna fa mpianatr’i Jesoa isika. Manam-potoana ny zavatra rehetra. Misy ny fotoana hanaovana korana, misy ny hiasana, misy ny hitomaniana, misy ny hitsaohana, sy ny sisa fa tokana ihany no anolorantsika izany : Andriamanitra tokana olona telo. Izay mahatsapa sy mahita ny Fitiavana dia mahita ny Trinite Masina hoy i Md Augustin (Cf. De Trinitate, VIII, 8, 12 : CCL 50, 287 : Bibliothèque augustinienne 16, Paris (1995), p. 65). Asantsika ny mifankatia satria asam-piangonana izany.

 

Haja Rakotozafy

 

 

Haja RAKOTOZAFY
Mpandrindra ny FKMP

 

Horonan-tsary Fohy : Rivo Rasolofomanana 

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *