Kolontsaina miala voly

Niaraka nilalao ny FKMP izay notarihin'ny Vaomieran'ny Kolontsaina teny amin'ny Parc de Sceaux ny sabotsy 22 jiona 2019

Tompokolahy sy tompokovavy
Mankasitraka antsika mianakavy
Faly zahay Vaomieran'ny Kolontsaina
Notroninareo ka tena tonga saina

Misaotra indrindra ilay Ray Mpahary
Masoandro mibaliaka, faly ny voaary
Tany tsara no malalaka i Parc des Sceaux
Ambany cerisier, ka tout est beau

Velona ny hira, Mpianakavy isika
Nifandray tanana, fifankatiavantsika
Ambanin'ilay Sainan-pirenena
Harena soa ka maitso fotsy mena

Ny kibo noana hono tsy mba namana
Indreo ny hanim-pitoloha ka nakambana
Ny omby sy kisoa,  saosisy sy akoho
Tsaramaso, pitipoa voanjobory tao avokoa

Voky àry ny kibo, ndeha hanintsana re
Reto zatovo maro, nirifatra nanao volley
Ny sisa kosa, nilahatra nijery atrika
Raikitra ny lalao, vonona ny mpanatrika

Tsy adino ilay Tanindrazanay malala
Tany nihaviana, tokana tsisy sahala
Dihy mirindra, miantsa ilay Gasy Iray
Miankavia sy havanana ka tafaray

Manao boribory àry reto mpilalao
Hanaraka mozika mihetsika tianao
Ilay maneno tsy mataho-dalana
Chaise musicale no omeo lalana

Lalao natao, manisa iray roa telo
Miafina aoriana, vao voantso teo
Nozaraina ho omby, ondry sy osy
Voatantara daholo h@ posiposy

Ndeha haka aina fa somary reraka
Hanala hetaheta, oasis no ateraka
Koban'akondro no indro mitsena
Natao am-pitiavana tsy ankaterena

Naka toerana àry ireo gropy
Tafavory hatrany ireo tropy
Raikitra mafana ery ny beloty
Aoka re fa vava zao raha parloty

Ao ankilany, revo sy variana @ rami
Nahazo namana ka hoe toi mon ami
Dia mitovy re ilay tadi-dokanga
Matanjaka ny ekipa voromanga

Hofaranana ny tafa fa indro mihariva
Mifalia fa malagasy, feno antsiva
Dihy malagasy ankafizin'ny FKMP
Kolontsaina tena kasy reharehanay re

Misaotra mankasitraka antsika rehetra
Mifanohana hatrany tsy nisy nanjoretra
Feno fitahiana avy amin'i Jesoa
Isika rehetra ka tiany avokoa

Ireo Mpanabe
Vaomieran'ny Kolontsaina

 

 

Fiaraha-milalao teny amin'ny Parc de Sceaux 2019

Sary Fitsangatsanganana 22 jiona 2019

  •  
  •  
  •