Kartie

Ny andraikitry ny Kartie

Excursion Kartier 2014-4Ny FKMP dia fitambaran’ny kristianina eto Paris sy Ile-de-France, ka ny andraikitry ny Kartie dia mampivondrona ireo kristianina isaky ny département misy eto…
Hita ao amin’ny kartier ihany koa ireo kristianina izay tsy ao anaty vaomiera.

Anisan’ny hetsika karakarain’ny Kartie isan-taona ny fitsangatsangana ny asabotsy mialoha ny fanombohana ny taona pastoly.
Ankoatr’izany dia mandray anjara amin’ny fanentanana ny Sorona Masina ihany koa ny Kartie.

Ireo Mpandrindra ny Kartie

Edmine Rasolinirina Kartie 75 : Edmine RASOLONIRINA

Francia Rasolofomanana Kartie 77 : Francia RASOLOFOMANANA

Kartie 78: Jocelyne RAZAFINJATO

Kartie 91 : Baby RAHELISON

Kartie 92 : Monique RASOANAIVO

Larissa Andria Kartie 93 : Larissa ANDRIANAMBININA

Nirina Rakotondrazafy 2 Kartie 94 : Nirina RAKOTONDRAZAFY

Francine Ralohotsy Kartie 95 : Marie Francine RALOHOTSY

  •  
  •  
  •  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.