Isan-tokantrano 2018-10 (426-429)

« Mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo » Joany 15,12 Fiangonana Katolika Malagasy Paris sy Ile-de- France 122 rue de la Glacière 75013 Paris http://www.fkmp.fr/ 07/10/2018 + ISAN-TOKANTRANO N° 426 ALAHADY FAHA - 27 MANDAVANTAONA — TAONA B “ FIANAKAVIANA IRAY NY OLOMBELONA ” LOKO LITORZIKA : MAITSO Mompera Edmond ANDRIAMBOLOLONA Aomonie FKMP Hoy ny Aomonie-ntsika ao amin’ny fanentanana ny Denie r : «... Ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina, izay Fiangonantsika, dia aina mamelona ny fiainam-panahintsika satria ao no iainantsika ny Finoana noraisintsika tamin’ny Batemy sy ankalazantsika an’Andriamanitra araka ny kolontsaina sy ny fomba maha-Malagasy antsika ary sehatra iray ifaneraseran’ny Malagasy mpianakavy monina lavitra an’i Madagasikara tanindrazana iombo- nana…. » (…) Koa fankasitrahana feno tanteraka no atolotra anao manolotra sy manome ho an’ny Fiangonantsika (…) Raiso an-kafaliana àry ny valopy Hasin’Andriamanitra, dia atolory am-pitiavana izay foinao.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTIwMDQ=