Fotoana manaraka

Eglise Saint Albert le Grand - 122 Rue de la Glacière Paris 13

Fotoana manaraka

Sorona Masina amin’ny teny Malagasy
Isan’Alahady amin’ny 2 ora 30 (14h30).
Toerana : Paroasy St-Albert-le-Grand, 122 rue de la glacière, 75013 Paris.
 ⁣
 * Mangataka antsika mba hanaja tsara ireo toromarika rehetra :
⁣  - Samia manao aro-tava⁣
  - Samia manasa tanana eo amin’ny fidirana⁣
  - Mitandrina ny elanelana 1 m⁣etatra
 
* Misy « 𝐏𝐨𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧 » nosokafana mba handrotsahantsika izay foy sady 𝐫𝐚𝐤𝐢𝐭𝐫𝐚 entina hampandehanana ny fiainam-piangonantsika. Manentana antsika handray anjara amin’izany ezaka izany!
Rohy ho an’ny fandraisana anjara :
  • 28
  •  
  •  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.