Filaharana

Ny Sakramenta ny Filaharana dia famantarana handraisan’ireo voafidy manokana anjara amin’ny asan’i Kristy : manompo (Diakra) sy manolotra sorona (Pretra) ary miandry (Eveka) ny vahoakan’Andriamanitra.

              Ordination

Fanazavana lalin-dalina

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *