FANOLORANA LAKROA NY MPISERIVY LAMESA

Ny Alahady 22 Mey 2016 dia Fankalazana ny Fetin’ny Trinite Masina. Mampiavaka ny finoana kristianina izany Fety izany. Finoana an’Andriamanitra TOKANA OLONA TELO. Fa mbola niavaka ihany koa ny Alahady 22 Mey teto amin’ny FKMP, satria nisy lanonana tsotra fanolorana Lakroa ara-pomba litorizika ireo Mpiserivy Lamesa. Tsotra fa nampihetsi-po ireo mpiara-mivavaka. Mahita izato fanoloran-tenan’ireto ankizy vonon-kanompo an’I Kristy ireto eny amin’ny Ôtely Masina isan’Alahady. Sady manampy ny Pretra, no manampy ny kristianina hivavaka, amin’ny alalan’ny fihetsika mirindra sy maotina. Ny atao tokoa no mahasarika.

Servabts autel 1 Servant autel 2 Servant autel 3 Servant autel 2


Vao nanomboka ny 
Fanompoma-pivavahana dia noredonina ny hira fidirana “Ataovy manokoako ny hoby”, mitandrozotra miditra milamina ireo Mpiserivy miisa ho 30 manotrona ny Pretra Aumônier  Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA, mitantana ny FKMP, ny Pretra isany Jean-Pierre RATOLOJANAHARY ofm ary Bertrand RABEMAHAFALY. Ireto Mpiserivy rahateo no nanentana ny Litorizia sy niandraikitra ny asa rehetra. Toa mampiditra moramora ao amin’ny fanabeazana an’ireto ankizy ireto, araka ny Fampianaran’ny Konsily, fa ny Litorizia no zokin-draharaha ao am-piangonana, sady loharano ipoiran’ny hery rehetra amin’ny asany. Ho fihainoana sy fiainana ny Tenin’Andriamanitra. Fandraisana sy fanajana ny EOKARISTIA.

Fandraisana anjara feno no  nataon’izy ireo. Nanentana ny hira, namaky ny Vakiteny Masina. Nanandratra ny Ranombavaky ny Mpino. Nandefa ny olona hanao rakitra sy mitaty izany ary hanao Komonio. Nandray anjara teo amin’ny fitendrena ny zava-maneno. Ary nanao hira fisaorana manokana mitory fahavononana hijoro ho irak’I Kristy, mampita ny soatoavina : ho tia namana, sy hanaja ny rariny, ka mandà ny valifaty. Ary ny fanaon’ny Mpiserivy isan’Alahady eo amin’ny fanampiana ny Pretra mandritra ny Fanolorana.

                               Servatn autel 4    Servatn autel 5


Niavaka tanteraka tamin’io Alahady io ny tokim-panompoana nataon’ireo loha sokajy (chefs d’équipe) ka nanomezana azy ireo ny Lakroa misy fehy mavomavo. Enina mianadahy izy ireo : Tiffanie, Nadia, Finaritra, Lafatra, Jonathan ary Pierre. Mariky ny fitiavana sy fanompoana, mianatra an’I Kristy. “FANOMPOANA” no teny filamatry ny Mpiserivy. Notolorana Lakroa misy fehy mena kosa ireo mpanabe dia I Marygeo sy Francisco. Ny fiantsoana azy ireo tsirairay nataon’ny Pretra Aumônier, ary famaliana hoe : “INTY AHO” dia nampihetsi-po ny mpiara-mivavaka satria na dia mbola tanora kely zandriny aza, dia naheno ny antso ary namaly toa an’I Samoela kely. Izay ilay antsom-pitiavana.  Ary notolorana lakroa avokoa misy fehy fotsy ireo mpiserivy ambiny rehetra. Toa vao mainka navitribitrika tokoa ny Lamesa nandritra ny fandraisana ny Komonio Masina. Nirredona ny hira: Kristy Velona, Kristy Zanaka. Manompo an-kafaliana tokoa fa I Kristy no arahina sy alain-tahaka e.

                          Servant autel 6    Servatn autel 7


Tsy kisendrasendra izany rehetra izany fa mitosaka eo amin’ny FKMP ny fahasoavana. Tsy misaramianakavy tokoa ilay Andriamanitra Tokana Olona telo. FKMP miezaka hatrany ho fianakaviamben’ny mpino tsy misaramianakavy na ray aman-dreny, na tanora na zanaka. Izaho anie ry Neny, no hira fanirahana fa volana ilay Reny iombonana izao dia I Masina Maria.

Raha momba ny mpiserivy eto amin’ny FKMP dia miisa 30 mianadahy izy ireo ankehitriny, mizara ho sokajy enina, mifandimby miserivy isan’Alahady. Ka 9 mirahavavy ary 21 mirahalahy. 

      Servant autel 8 Servant autel 9 Servant autel 10

En quelques mots, être servant d’autel : c’est d’abord ressembler à Jésus. Il est le serviteur de Dieu et il se fait notre serviteur. le lavement des pieds ouvre le repas de la dernière cène. Servir la messe, c’est entrer dans ce service de Jésus. Ce que cherche le servant de messe, c’est que les fidèles puissent mieux prier. En servant le prêtre, en apprenant à vivre ce service dans la prière, en cherchant à faire quelque chose de beau, simplement par amour pour Jésus, le servant aide toute l’assemblée à mieux vivre la liturgie de l’Eglise. ce travail demande générosité et compétence. un grand merci à ceux qui ont la première et qui acquièrent la seconde. 

Koa mahaleova mahalasana ry zandry malala Mivavaka ho anareo i Md Tarcisius, tanora martiora, olomasina mpiaro ny mpiserivy Lamesa.  Soava dia !

Liva-Eliasy

Liva Eliasy
Mpandrindra ny Mpiserivy  


HIRA FANEVA : « HIJORO HO IRAKAO IZAHAY »
 

TONINY HIRA FANEVA 

HIJORO HO IRAKAO ‘ZAHAY


Servant autel 12
 Servant autel 13 Servant autel 14 Servant autel 15

  • 65
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *