Fampihavanana

Ny Sakramenta ny Fampihavanana dia famantarana ilay famindrapon’Andriamanitra, misokatra ho antsika lalan-dava, amin’ny alalan’i Kristy, isaky ny mahatsiaro tena isika fa tsy mendrika.

Reconciliation-Jean-Paul II Sacrement de reconciliation 2

Fanazavana lalin-dalina

 

  •  
  •  
  •  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.