Tonga soa miaraka amin’ny FKMP

Faly miarahaba antsika rehetra mpamaky sy mpitsidika hajaina ity tranokalan’ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris (FKMP) ity. Hisaorantsika Andriamanitra sy ireo nikarakara ka nahafahantsika mitsidika amin’ny endriny vaovao ny Fiainam-piangonantsika sy ity fomba fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ny vaninandro ankehitriny ity.  Manomboka tokoa izao ny Taona Pastoraly vaovao 2015-2016 izay hankalazantsika indrindra ny Taonan’ny Famindram-po ary eto am-pamaranana ny Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Fiangonantsika FKMP koa isika izao. Koa misaotra antsika  vonona ny hitsidika tsy tapaka ity toerana ity ary mankahery sy mirary mba samy hanampy antsika hanatona an’Andriamanitra izao serasera izao.

Mirary soa antsika rehetra, homba anareo mandrakariva anie Andriamanitra.

P. Nirhy

 

 

 

 P. Nirisoa Jeannot MAHAVORINIAINA
 Aomonie FKMP 

 


 

Ireo biraom-piangonana 

 

Haja Rakotozafy 

 Haja RAKOTOZAY
 Mpandrindra ny FKMP

 

Emma_1 

 Emma RAKOTOMANANTSOA
 Mpandrindra mpanampy

 

Ndrenja_1 


Ndrenja RATSIMBAZAFY
Mpitantam-bola

 

Ursulla

 

 Ursula RAOELIVOLOLONA
 Mpitantam-bola mpanampy

 

Ambroise Razafimanohy 

 Ambroise RAZAFIMANOHY
 Mpitan-tsoratra

 

Miary Aug-Son

 

 Miary AUG-SON
 Mpitan-tsoratra mpanampy

 

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *