01

Andro mipetraka ao amin’ny tantaran’ny FKMP !

Heni-pisaorana an’Andriamanitra ny Kristianina FKMP ny alahady 02 jolay 2017 lasa teo, satria feno fahasoavana ny Fiangonana. Mipetraka ao anatin’ny tantaran’ny FKMP ny andro alahady 02 jolay 2017, satria vita soa aman-tsara ny fifidianana ny ho Mpandrindra lefitra izay hanampy ny Pretra Aomonie ny FKMP mandritra ny 3 taona manaraka. Voafidin’ny Kristianina tamin’izany  Andriamatoa RAKOTOMANANTSOA […]

fm-3

NIVAVAKA HO AN’I MADAGASIKARA SY NY FKMP

I Mb Terezin’i Jesoa zazakely no nofidian’ny vaomieran’ny Fiaraha-monina ho mpiaro sy fakan-tahaka ho azy ireo. Isany antony iray nahatonga anay namarana ny taonan’ny famindrm-po tany Lisieux izany tamin’ny zoma 11 sy sabotsy 12 novambra 2016 lasa teo. Maro ny fahasoavana azon’ny tsirairay tamin’ny fandehanana tany, fa ny  hamintinina azy dia hafaliana, fiaraha-mivavaka ary fifampizarana  […]

kolotsaina-13-juillet-2016-copie

FENO 20 TAONA NY KOLONTSAINA MALAGASY ETO AMIN’NY FKMP

“Chers enfants, cher(e)s jeunes, par la Grâce de Dieu nous fêtons les 20ans du Vaomieran’nyKolontsaina! Merci pour votre persévérance et continuons à apprendre en Christ ce qui nous enrichit, restons dans la quête du savoir et de l’amour de l’autre à travers nos cultures. Soyons fiers de notre précieuse culture malagasy ,notre identité, notre richess […]

img_3687

Mahafoy Izay TIA : M I T I A

“Ndeha hiova làlana!” « Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy » (Mt 5, 9) Ny asa fikatrohana ho an’ny fanitarana ny fanjakan’Andriamanitra dia mitaky fandinihan-tena lalandàva. Natomboka tamin’ny matsompanahy ho an’ireo mpandrindra sy mpanabe ary tompon’andraikitra rehetra ny taom-pikatrohana eto amin’ny fiangonantsika ny alahdy 11 septambra 2016 lasa teo.             […]

Kate

FANABEAZANA ARA-PINOANA – KATESIZY

Efa nanomboka tamin’ny 4 septambra teo ny taom-pikatrohana pastoraly 2016-2017. Zava-dehibe tokoa ny fanabeazana ara-pinoana koa nihaona tamin’ireo mpanabe ny ray aman-drenin’ny ankizy entin’izy ireo handalina ny finoana ao anatin’ny fiangonana katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina ny alahady 11 septambra 2016 lasa teo.    Efa nanomboka ary mbola mitohy ny fisoratana anarana ho […]

Image10

NDAO MBA HIARAKA AMINAY

Ndao Mba hiaraka aminay Kolontsaina FKMP no mitarika anay Andro Asabotsy no 2 jolay Lalao finaritra ka tena milay Fotoana natomboka tamin’ny vavaka Mba hampiray antsika tsy ankanavaka Fiadanan’i Kristy no indro novetsoina Mopera Nirhy no mpitarika etoana  Ny kibo noana hono,  tsy maharaka ny namana Hanim-pito loha zany, ka sakafom-pihavanana Namango, nakafy fa tena […]

Confirmé

SAKRAMENTA : LOHARANOM-PAHASOAVANA

Fararanom-pahasoavana no niainan’ny Kristianina Katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina ny faran’ny herinando lasa teo, dia ny faha-4 sy ny faha-5 ny volana jiona 2016. Sivy mianadahy ireo ankizy sy tanora nandray ny Sakramenta firosoana ho kristianina dia i Sarah sy Herman, nandray ny Sakramentan’ny Batemy; i Eric, Finaritra, Nelly, Luciana ary Mihaja nandray […]

IMG_0304

« IZAY MAMINDRA FO, MAMINDRA AINA »

Kristianina miisa 186 teo ho eo, avy Lille, Prisches,Troyes, Reims, Evry, ary Paris, no nifamotoana tao amin’ny Lycée Saint Charles, Athis-Mons, ny 14-15-16 Mey 2016 lasa teo, nanatanteraka ny Zaikam-paritry ny Faritra Avaratra. Telo andro niarahana nivavaka, sy nifanakalo hevitra manodidina ny lohahevitra hoe « Izay mamindra fo, mamindra aina ». Ny taona 2016 rahateo, dia natokan’ny […]

Mpiservy lamesa 2016

FANOLORANA LAKROA NY MPISERIVY LAMESA

Ny Alahady 22 Mey 2016 dia Fankalazana ny Fetin’ny Trinite Masina. Mampiavaka ny finoana kristianina izany Fety izany. Finoana an’Andriamanitra TOKANA OLONA TELO. Fa mbola niavaka ihany koa ny Alahady 22 Mey teto amin’ny FKMP, satria nisy lanonana tsotra fanolorana Lakroa ara-pomba litorizika ireo Mpiserivy Lamesa. Tsotra fa nampihetsi-po ireo mpiara-mivavaka. Mahita izato fanoloran-tenan’ireto ankizy […]

DSC_9802

ADIAAMADA (Association ArsiDiosezy Avaratra sy Atsinanan’i MADAgasikara)

Ny fikambanana ADIAAMADA, dia fikambanan’olon-tsotra tsy miankina araka ny lalàna nivoaka tamin’ny taona 1901, niorina tamin’ny taona 2006. Mpinamana vitsivitsy, matetika mihaona, mitafa sy mialavoly miaraka, no nanangana azy. Ary satria moa kristianina sy mompera mandranto fianarana ary relijiozy no mihaona, dia manararaotra manao fotoam-pivavahana. Nitarina koa moa izany amin’ny fanaovana fivahiniana masina. Raha nitady […]