Kate

FANABEAZANA ARA-PINOANA – KATESIZY

Efa nanomboka tamin’ny 4 septambra teo ny taom-pikatrohana pastoraly 2016-2017. Zava-dehibe tokoa ny fanabeazana ara-pinoana koa nihaona tamin’ireo mpanabe ny ray aman-drenin’ny ankizy entin’izy ireo handalina ny finoana ao anatin’ny fiangonana katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina ny alahady 11 septambra 2016 lasa teo.    Efa nanomboka ary mbola mitohy ny fisoratana anarana ho […]

Mpiservy lamesa 2016

FANOLORANA LAKROA NY MPISERIVY LAMESA

Ny Alahady 22 Mey 2016 dia Fankalazana ny Fetin’ny Trinite Masina. Mampiavaka ny finoana kristianina izany Fety izany. Finoana an’Andriamanitra TOKANA OLONA TELO. Fa mbola niavaka ihany koa ny Alahady 22 Mey teto amin’ny FKMP, satria nisy lanonana tsotra fanolorana Lakroa ara-pomba litorizika ireo Mpiserivy Lamesa. Tsotra fa nampihetsi-po ireo mpiara-mivavaka. Mahita izato fanoloran-tenan’ireto ankizy […]

KATSAHO ALOHA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANA DIA HOMENA ANAO NY ZAVATRA REHETRA

Ny hoe “katsaho aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinana dia homena anao ny zavatra rehetra (Mt 6,33) dia: 1- Mametraka ho voalohany ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny momba an’Andriamanitra eo amin’ny fiainana, mba hahatonga ny zavatra imatimatesan’ny olona ho azo mora foana. Tadidio tsara fa isika dia nomen’Andriamanitra fotoana tsara mba hanompoantsika Azy. “Manompoa an’Andriamanitrao dia […]

Evêque Ile de France

Messages des Evêques d’Ile de France

« Le catéchisme, c’est l’affaire de tous les membres de la communauté chrétienne » En août 2015, les évêques d’Île-de-France ont adressé une lettre aux catholiques de leurs diocèses. Chers frères et sœurs, Jusqu’à peu, les premiers pas sur le chemin de la foi se faisaient au sein du noyau familial. Aujourd’hui, cela n’est plus aussi simple. […]

Dia tany Israely

Fivahinianana masina tany Israely

Mpivahiny 40 : pretra 8 , relijiozy 1, ankizy 1,  zatovo 1, ary kristianina 29 no niaraka niainga sy niara-dia tamin’i Kristy tamin’ny 12 ka hatramin’ny 18 aogositra 2015 teo, tao anatin’ny fankalazàna ny faha 60 taonan’ny FKMP. Nofinofy tao am-po, zary lasa faniriana, ary tonga hetaheta ho an’ireo kristianina niainga avy lavitra  ny hivahiny any […]

Journée katé mai 2015-1

Journée Katé – 1ère journée de la catéchèse

« Viens t’amuser avec ton ami Jésus » : ou : «  la catéchèse autrement. » C’est une journée qui rassemble les parents, les enfants, les catéchistes et le prêtre, permettant à tous de vivre une catéchèse dans la joie, les jeux, la convivialité, le repas partagé et l’Eucharistie . Chaque groupe d’enfants par niveaux, a présenté de manière ludique […]

IMG_0897

Zaikabe La Salette

Fiara lehibe anankiroa no nitondra ireo kristianina ny FKMP miisa 137 namonjy ny Zaikabe izay notontosaina tany amin’ny Sanctuaire Notre-Dame de La Salette tany Grenoble, ny zoma 15 ka hatramin’ny alahady 17 may 2015 lasa teo. Loha-hevitra nanentana ny mpizaika tamin’izany dia ny hoe “Mivavaka miaraka amin’ny Masina Maria” (Prier avec Marie). Fotoana lehibe hihaonan’ny […]

Tonga soa miaraka amin’ny FKMP

Faly miarahaba antsika rehetra mpamaky sy mpitsidika hajaina ity tranokalan’ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris (FKMP) ity. Hisaorantsika Andriamanitra sy ireo nikarakara ka nahafahantsika mitsidika amin’ny endriny vaovao ny Fiainam-piangonantsika sy ity fomba fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ny vaninandro ankehitriny ity.  Manomboka tokoa izao ny Taona Pastoraly vaovao 2015-2016 izay hankalazantsika indrindra ny Taonan’ny Famindram-po […]