« Tsy takatry ny saina ny Fitiavana namonjenao anay. Mahatsiaro anaoTohiny