fm-3

NIVAVAKA HO AN’I MADAGASIKARA SY NY FKMP

I Mb Terezin’i Jesoa zazakely no nofidian’ny vaomieran’ny Fiaraha-monina ho mpiaro sy fakan-tahaka ho azy ireo. Isany antony iray nahatonga anay namarana ny taonan’ny famindrm-po tany Lisieux izany tamin’ny zoma 11 sy sabotsy 12 novambra 2016 lasa teo. Maro ny fahasoavana azon’ny tsirairay tamin’ny fandehanana tany, fa ny  hamintinina azy dia hafaliana, fiaraha-mivavaka ary fifampizarana  […]