fm-3

NIVAVAKA HO AN’I MADAGASIKARA SY NY FKMP

I Mb Terezin’i Jesoa zazakely no nofidian’ny vaomieran’ny Fiaraha-monina ho mpiaro sy fakan-tahaka ho azy ireo. Isany antony iray nahatonga anay namarana ny taonan’ny famindrm-po tany Lisieux izany tamin’ny zoma 11 sy sabotsy 12 novambra 2016 lasa teo. Maro ny fahasoavana azon’ny tsirairay tamin’ny fandehanana tany, fa ny  hamintinina azy dia hafaliana, fiaraha-mivavaka ary fifampizarana  […]

kolotsaina-13-juillet-2016-copie

FENO 20 TAONA NY KOLONTSAINA MALAGASY ETO AMIN’NY FKMP

“Chers enfants, cher(e)s jeunes, par la Grâce de Dieu nous fêtons les 20ans du Vaomieran’nyKolontsaina! Merci pour votre persévérance et continuons à apprendre en Christ ce qui nous enrichit, restons dans la quête du savoir et de l’amour de l’autre à travers nos cultures. Soyons fiers de notre précieuse culture malagasy ,notre identité, notre richess […]

img_3687

Mahafoy Izay TIA : M I T I A

“Ndeha hiova làlana!” « Sambatra ny tia fihavanana, fa hantsoina hoe zanak’Andriamanitra izy » (Mt 5, 9) Ny asa fikatrohana ho an’ny fanitarana ny fanjakan’Andriamanitra dia mitaky fandinihan-tena lalandàva. Natomboka tamin’ny matsompanahy ho an’ireo mpandrindra sy mpanabe ary tompon’andraikitra rehetra ny taom-pikatrohana eto amin’ny fiangonantsika ny alahdy 11 septambra 2016 lasa teo.             […]

Kate

FANABEAZANA ARA-PINOANA – KATESIZY

Efa nanomboka tamin’ny 4 septambra teo ny taom-pikatrohana pastoraly 2016-2017. Zava-dehibe tokoa ny fanabeazana ara-pinoana koa nihaona tamin’ireo mpanabe ny ray aman-drenin’ny ankizy entin’izy ireo handalina ny finoana ao anatin’ny fiangonana katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina ny alahady 11 septambra 2016 lasa teo.    Efa nanomboka ary mbola mitohy ny fisoratana anarana ho […]

Image10

NDAO MBA HIARAKA AMINAY

Ndao Mba hiaraka aminay Kolontsaina FKMP no mitarika anay Andro Asabotsy no 2 jolay Lalao finaritra ka tena milay Fotoana natomboka tamin’ny vavaka Mba hampiray antsika tsy ankanavaka Fiadanan’i Kristy no indro novetsoina Mopera Nirhy no mpitarika etoana  Ny kibo noana hono,  tsy maharaka ny namana Hanim-pito loha zany, ka sakafom-pihavanana Namango, nakafy fa tena […]

Mpiservy lamesa 2016

FANOLORANA LAKROA NY MPISERIVY LAMESA

Ny Alahady 22 Mey 2016 dia Fankalazana ny Fetin’ny Trinite Masina. Mampiavaka ny finoana kristianina izany Fety izany. Finoana an’Andriamanitra TOKANA OLONA TELO. Fa mbola niavaka ihany koa ny Alahady 22 Mey teto amin’ny FKMP, satria nisy lanonana tsotra fanolorana Lakroa ara-pomba litorizika ireo Mpiserivy Lamesa. Tsotra fa nampihetsi-po ireo mpiara-mivavaka. Mahita izato fanoloran-tenan’ireto ankizy […]

Chartres 3

DEUX JOURS DE BONHEUR AVEC LES JEUNES CHRÉTIENS

La  81ème édition du pèlerinage de Chartres  pour les 18/30 ans s’est déroulée  le  18, 19 et le 20 mars 2016 sous le thème « Heureux les miséricordieux » (Mt 5 : 7). Sept jeunes de la FKMP ont rejoint le diocèse de Paris pour participer à ce pèlerinage accompagné par Père Nirhy. Le pèlerinage s’est organisé  autour […]

KATSAHO ALOHA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA SY NY FAHAMARINANA DIA HOMENA ANAO NY ZAVATRA REHETRA

Ny hoe “katsaho aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinana dia homena anao ny zavatra rehetra (Mt 6,33) dia: 1- Mametraka ho voalohany ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny momba an’Andriamanitra eo amin’ny fiainana, mba hahatonga ny zavatra imatimatesan’ny olona ho azo mora foana. Tadidio tsara fa isika dia nomen’Andriamanitra fotoana tsara mba hanompoantsika Azy. “Manompoa an’Andriamanitrao dia […]