Ny Paka no fety lehibe indrindra amin’ny fety Kristiana,Tohiny

Manomboka ny Herinandro Masina isika androany ; fotoana faratampony indrindra amin’nyTohiny

Faly miarahaba antsika rehetra amin’izao taona vaovao 2019 izao.  ETohiny