Manomboka ny Herinandro Masina isika androany ; fotoana faratampony indrindra amin’nyTohiny