Ny Paka no fety lehibe indrindra amin’ny fety Kristiana,Tohiny