fampihavanana

Asabotsy 2B Karemy (Lk 15,1-3.11-32) 03/03/2018

Ny Evanjely androany dia fanoharana mitantara ilay zaza mpandany, fa indrindra indrindra ny fitiavan’ny Ray tsy misy fetra : “anao avokoa izay rehetra ananako”.  Tsy manery antsika Izy fa avelany manapakevitra isika na hijanona na handao. Toy ny akohokely latsakaka an-kady anefa isika rehefa manadino sy manalavitra Azy amin’ny fitondran-tena ratsy sy fitiavan-tena. Andriamanitra dia […]

Eokaristia

Alakamisy (Mk 3,7-12) 18/01/2018

“Fa niala teo Jesoa sy ny mpianany ka nankany amin’ny ranomasina, ary maro ny olona avy tany Galilea no nanaraka Azy. Ary maro koa no tany Jodea sy Jerosalema, sy tany Idomea, sy tany an-dafin’i Jordany, ary tamin’ny tany manodidina an’i Tira sy Sidòna no nankeo Aminy nony nandre ny nataony. Ary nilaza tamin’ny mpianany […]

Sabotsy (Mt 17,10-13) 16/12/2017

“Dia nanontany Azy ny mpianany nanao hoe: Ahoana ary no ilazan’ny mpanora-dalana fa tsy maintsy ho avy aloha Elia? Ary namaly izy ka nanao hoe: Tsy maintsy ho avy tokoa Elia, ka hanavao ny zavatra rehetra.Nefa lazaiko aminareo fa tonga sahady Elia, fa tsy fantatry ny olona izy, ka nanaovany izay sitraky ny fony. Ary […]

Ranom-bavaka

26 JIONA 2016 – FETIM-PIRENENA MALAGASY

Ry Tanindrazanay malala ô   Andro alahady ny fahatsiarovana ny fetim-pirenenana Malagasy tamin’ity taona 2016 ity, andro alahady izay maha-tafavory ny Kristianina katolika eto Paris sy ny manodidina miara-mivavaka midera sy mankalaza ny Tompo. Araka izany dia nahatsiaro sy nitondra am-bavaka manokana an’i Madagasikara ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Paris sy ny manodidina (FKMP) ny […]

IMG_0304

« IZAY MAMINDRA FO, MAMINDRA AINA »

Kristianina miisa 186 teo ho eo, avy Lille, Prisches,Troyes, Reims, Evry, ary Paris, no nifamotoana tao amin’ny Lycée Saint Charles, Athis-Mons, ny 14-15-16 Mey 2016 lasa teo, nanatanteraka ny Zaikam-paritry ny Faritra Avaratra. Telo andro niarahana nivavaka, sy nifanakalo hevitra manodidina ny lohahevitra hoe « Izay mamindra fo, mamindra aina ». Ny taona 2016 rahateo, dia natokan’ny […]

Screenshot_2016-04-30-15-18-54-1

Retour des Frateux – Lourdes 2016

Le FRAT c’est une expérience unique et magique remplie d’émotions et intense. Pendant le FRAT je me suis sentie plus proche de Jésus et j’ai appris à communiquer avec les autres, partager ma joie, prier la Vierge Marie, et encore plus rentrer dans la vie de l’Eglise. Pour moi, les moments qui m’ont le plus […]

04

PELERINAZY TANY AMIN’NY LASAPELY MEDALY MAHAGAGA

Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny jaobilin’ny taona masin’ny Famimdrampon’Andriamanitra dia nanao Pelerinazy ny Fiangonana Katolika Malagsy eto Paris sy Ile-de-France. Ny alahady faha-2 ny fankalazana ny Paka, alahady ny famindrampon’Andriamanitra ny 3 aprily 2016 tolakandro no nanatanterahina izany. Izay tsy afaka nandeha an-tongotra noho ny antony maro dia nihazo mivantana teny amin’ny Lasapelin’ny Medaly Mahagaga. […]

Teny soa sakafo anio Talata 05/04/2016 (Jn 8,7-15)

Fahaterahana vaovao avy amin’ny Rano sy ny Fanahy Masina no nambaran’Jesoa Kristy tamin’i Nikodema.Mila ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina isika mba ho olom-baovao tokoa ka manaiky ho hazavainy, dioviny mba tsy hihevi-tena ho mahavita azy satria manana ny fahaizana, harena, tanjaka, manana ny ampy eo amin’ny fiainana.

Teny soa sakafo anio Talata Masina 22/03/2016 (Jn 13,21-38)

Efa miroso tsikelikely amin’ny fandinihana ny Fijalian’i Jesoa isika ka anio Talata dia voalaza ao amin’ny Evanjely ny namadihan’i Jodasy an’i Jesoa ary ny Handavan’i Piera an’i Jesoa alohan’ny maneno akoho. Tao anatin’izany dia tsy nolazain’i Jesoa mazava tamin’ireo Mpianany ilay hamadika Azy fa tamin’ny fomba hafa sy mendrika. Ary nanoloana ny hafanam-pon’i Piera fa […]