Tera-bao

Nahazo zazavavy kely i Rina sy i Nambinina RABEHANTA. I Joanna RABEHANTA no anarany, teraka ny Alatsinainy 30 novambra lasa teo. Miarahaba sy mirary soa azy ireo isika.

Tera-bao

Nahazo fara sy dimby ny zoma 25 septambra 2015 i Doda sy Johan Razafindrakoto, Razafindrakoto Iray Joshua (lahikely) no anarany.