01

Andro mipetraka ao amin’ny tantaran’ny FKMP !

Heni-pisaorana an’Andriamanitra ny Kristianina FKMP ny alahady 02 jolay 2017 lasa teo, satria feno fahasoavana ny Fiangonana. Mipetraka ao anatin’ny tantaran’ny FKMP ny andro alahady 02 jolay 2017, satria vita soa aman-tsara ny fifidianana ny ho Mpandrindra lefitra izay hanampy ny Pretra Aomonie ny FKMP mandritra ny 3 taona manaraka. Voafidin’ny Kristianina tamin’izany  Andriamatoa RAKOTOMANANTSOA […]