Birao

Anisan'ny rantsana mampiaina ny Eglizy ny Birao. Izy no endrika voalohany hitarafana ny fiainam-piangonana. Eo ambany fiahian'ny pretra izy. Saika lahika avokoa no mandray anjara ao.
Ny andraikitra voalohan'ny Birao dia ny miaina ny Evanjely amin'ny asa.
Ny andraikitra faharoa dia mpanatanteraka ny fanapahan-kevitry ny Komity.
Ny Birao dia mpanompo fa ny voninahitra sy ny dera dia an'Andriamanitra

  •  
  •  
  •  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.