Birao

Anisan’ny rantsana mampiaina ny Eglizy ny Birao. Izy no endrika voalohany hitarafana ny fiainam-piangonana. Eo ambany fiahian’ny pretra izy. Saika lahika avokoa no mandray anjara ao.
Ny andraikitra voalohan’ny Birao dia ny miaina ny Evanjely amin’ny asa.
Ny andraikitra faharoa dia mpanatanteraka ny fanapahan-kevitry ny Komity.
Ny Birao dia mpanompo fa ny voninahitra sy ny dera dia an’Andriamanitra

 

Haja Rakotozafy

 

Haja RAKOTOZAFY
Mpandrindra ny FKMP

 

Emma_1

 

Emma RAKOTOMANANTSOA
Mpandrindra mpanampy

 

Ndrenja_1

 

 

Ndrenja RATSIMBAZAFY
Mpitantam-bola

 

Ursulla

 


Ursula RAOELIVOLOLONA
Mpitantam-bola mpanampy

 

Ambroise Razafimanohy

 


Ambroise RAZAFIMANOHY
Mpitan-tsoratra

 

Miary Aug-Son

 

Miary AUG-SON
Mpitan-tsoratra mpanampy

  •  
  •  
  •  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.