AVENT – FIAVIAN’NY TOMPO

Koa miambena àry, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian’ny Tomponareo” (Mt 24, 37-44)

 Alahady 01 desembra 2019 - Alahady voalohany amin'ny Fiavian'ny Tompo

Miditra amin'ny vanimpotoan'ny Avent na Fiavian'ny Tompo , ary taona litorjika vaovao isika izao. "Temps fort liturgique" . Fotoana fihavaozana amin'ny lafiny rehetra indrindra ny ara-panahy. Fotoana fiomanana amin'ny Noely !!!. Ny Evanjely androany amin'izao fanombohan'ny Avent izao anefa dia tsy manomana antsika mivantana amin'ny "fahaterahan'ny Tompo" fa manomana antsika amin'ny fiverenan'Izy Tompo amim-boninahitra, izany hoe ny fifaranan'izao fiainana an-tany izao. Toa mampitandrina antsika ny ambaran'ny Evanjely. "aoka ho vonona ianareo". Ho vonona amin'ny inona anefa ary amin'ny fomba ahoana? Aoka ho vonona isika amin'ny fiverenan'i Kristy amim-bononahitra, aoka ho vonona handray Azy amin'ny fiainantsika andavanandro, Ho famantarana izany dia fotoana izao handinihan-tena , hanovana toe-tsaina amin'ny fomba fivavaka sy fanompoana an'Andriamanitra izay toa lasa fahazarana fotsiny ihany ; hihavao anaty hitsena an'i Kristy.

vCard Image

P. Edmond ANDRIAMBOLOLONA
Aumonie FKMP

 

  •  
  •  
  •