Asabotsy 28A (Lioka 12, 8-12) – 17/10/2020

« Ary lazaiko aminareo koa fa na iza na iza haneky ahy eo anatrehan’ny olona dia hoeken’ny Zanak’olona koa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra;
fa izay handà ahy eo anatrehan’ny olona kosa dia holavina koa izy eo anatrehan’ny anjelin’Andriamanitra.
Na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak’olona dia hahazo famelan-keloka ihany; fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka intsony.
Raha entina ho any amin’ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana hianareo, dia aza manahy izay hamalianareo na izay holazainareo,
fa hatoron’ny Fanahy Masina anareo eo no ho eo ihany izay holazainareo. »

Car l’Esprit Saint vous enseignera…

Seigneur, donne-moi ton Esprit de Sagesse et de discernement.

Marygeo

  •  
  •  
  •