Vaomieran'ny tanora katolika malagasy paris

Asabotsy 27B (Lk 11,27-28) 13/10/2018

« Raha nilaza izany izy, dia nisy vehivavy anankiray niantso teo afovoan’ny vahoaka ka nanao taminy hoe: Sambatra ny kibo izay nitondra anao sy ny nono izay ninonoanao!
Fa vao mainka sambatra aza, hoy Jesoa, izay mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina azy. »

Tsy mitsahatra ny mampatsiahy anay ny fahasambarana amin’ny fitandremana ny Teninao izahay ry Jesoa.
Ampahafantarinao anay fa ao Aminao no misy ny fahasambarana mandrakizay, koa alaviro anay ny fanahy ratsy sy ny fizahozahoana.
Ka aoka hiaina ny Teninao izahay amin’ny fiainanay andavanandro.

Ravo

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *