Asabotsy 23B (Jn 19, 25-27) 15/09/2018

Notre-Dame des Douleurs, mémoire

Tsy avelan’i Jesoa irery isika. Toa an’i Joany, isika rehetra mpianany dia afaka mitodika any amin’ilay Reny be fitia sy mandray azy ho renintsika ao am-po.
Masina Maria renin’Andriamanitra, mivavaha ho anay.

 

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *