Alatsinainy 29A (Lioka 12, 13-21) – 19/10/2020

« Tamin’izay dia nisy anankiray tao amin’ny vahoaka nanao taminy hoe: ry Mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko hizara ny lovanay amiko. Fa hoy Jesoa taminy: Ralehilahy ô, iza moa no nanendry ahy ho mpitsara na ho mpizara aminareo? Ary hoy izy tamin’ny olona: Tandremo tsara sao azon’ny fahihirana hianareo, fa ny ain’ny olona tsy miankina amin’ny habetsahan’izay ananany. Dia nanao fanoharana tamin’izy ireo izy ka nanao hoe: Nanan-tany nahavokatra be ity lehilahy mpanan-karena anankiray, ka velona eritreritra toy izao: Inona re no hataoko, fa tsy manan-toerana hamoriako ny vokatro aho ity? Izao lahy no ndeha hataoko, hoy izy: horavàko ny toeram-bariko ka hanao lehibebe kokoa aho, dia hangoniko ao daholo rahefa mety ho vokatro sy fananako rehetra, ary holazaiko amin’ny fanahiko hoe: Ry fanahiko, manam-pananana be ampy ho amin’ny taona maro hianao ka mialà sasatra, mihinàna, misotroa, manaova fihinanam-be. Fa hoy kosa Andriamanitra taminy: Ry adala, anio alina ihany dia halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza àry izay novorinao? Toy izany ny olona izay manangon-karena ho an’ny tenany ihany, fa tsy mba mihary eo amin’Andriamanitra. »
Dans notre société occidentale, nous sommes poussés à acquérir plus de statut et de richesse, plus de possessions et de biens matériels.
Aujourd’hui, Jésus nous rappelle que nous laisserons tout cela derrière nous, il nous demandera alors quelles richesses spirituelles nous avons accumulées.
Si nous croyons en la résurrection et en la vie éternelle, nous désirons orienter toute notre vie terrestre vers la vie en Dieu ; nous cherchons le Royaume et sa justice dès aujourd’hui et nous essayons de vivre de l’Amour dont Dieu nous aime.
Ainsi, aujourd’hui, je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, vous dire : n’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève rien et il donne tout. Ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie.
  •  
  •  
  •