image

Alarobia manaraka ny Paka B (Lk 24,13-35) 04/04/2018

Teo ampizarana ny mofo no nahafantaran’ireo Mpianatra roalahy an’i Jesoa nitsangana ho Velona.
Ampio izahay ry Jesoa mba hahatsapa, hiaiky, handre fa eo sy miaraka aminay mandrakariva Ianao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *