Alarobia 7B Paka (Jn 17,11-19) 16/05/2018

« Tsy ny hanesoranao azy amin’izao tontolo izao no angatahiko, fa ny hiarovanao azy amin’ny ratsy. Tahaka ny tsy maha-olon’izao tontolo izao Ahy no tsy maha-olon’izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin’ny fahamarinana izy ireo. Ny teninao no fahamarinana.Tahaka ny nanirahanao Ahy ho ao amin’izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin’izao tontolo izao koa.Manamasina ny Tenako ho azy ireo Aho, mba hohamasinina amin’ny fahamarinana koa izy. »

Miaro antsika Andriamanitra satria ny kristianina dia tsy olon’izao tontolo izao fa miaina eto amin’izao tontolo izao. Miantso antsika ho masina i Jesoa eo amin’izao tontolo izao misy antsika. Firifiry tokoa anefa isika kristianina no mahatsapa fa manankasina tokoa isika noho ny maha zanak’Andriamanitra antsika. Moa ve tsapantsika sy miezaka ny ho masina tokoa isika? Moa ve havelantsika hiasa sy hanova antsika Andriamanitra?

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *