Alarobia 5 Karemy (Jn 8,31-42) 21/03/2018

« Koa hoy Jesoa tamin’ireo Jody nino Azy: Raha mahatana ny Teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa,sady ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no haha-olona afaka anareo. Dia hoy ny navalin’izy ireo azy: Taranak’i Abrahama izahay, ary tsy mba nandevozin’olona na oviana na oviana, ka ahoana no ilazanao hoe: Ho olona afaka ianareo?Fa hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay manota dia voagejan’ny ota. Ny mpanompo voageja tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva. Koa raha ny Zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. »
Afaho amin’ny ota mamatotra anay izahay ry Jesoa mba ho tena olon’afaka tokoa. Amen

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *