image

Alarobia 5 Karemy (Jn 8,31-42) 21/03/2018

“Koa hoy Jesoa tamin’ireo Jody nino Azy: Raha mahatana ny Teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa,sady ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no haha-olona afaka anareo. Dia hoy ny navalin’izy ireo azy: Taranak’i Abrahama izahay, ary tsy mba nandevozin’olona na oviana na oviana, ka ahoana no ilazanao hoe: Ho olona afaka ianareo?Fa hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay manota dia voagejan’ny ota. Ny mpanompo voageja tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva. Koa raha ny Zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo.”
Afaho amin’ny ota mamatotra anay izahay ry Jesoa mba ho tena olon’afaka tokoa. Amen

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *