Alarobia 28B (Lk 11, 42-46) 17/10/2018

« 42Fa loza ho anareo, ry Farisiana, satria ny fahafolon’ny solila sy ny rota ary ny anana rehetra aloanareo, ary ny rariny sy ny fitiavana an’Andriamanitra tsy asianareo raharaha akory; nefa tsy maintsy atao izany, ary tsy azo ajanona koa ny sisa.  43Loza ho anareo, ry Farisiana, fa tia ny toerana voalohany ao amin’ny sinagoga sy ny arahaba eny an-kianja hianareo.  44Loza ho anareo, fa toy ny fasana tsy hita hianareo, ka hitsahin’ny olona fa tsy fantany.
45Dia niteny ny mpampiana-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe: Ry Mpampianatra ô, raha izany no ataonao, dia manala baraka anay koa hianao.  46Fa hoy Jesoa: Loza ho anareo koa, ry mpampianatra ny Lalàna, fa mampitondra entan-tsy zaka ny olona hianareo, nefa na dia ny rantsan-tànanareo iray aza tsy akasikareo an’izany akory. »

Tonga Zanak’Andriamanitra sy « mpisorona, mpaminany, ary mpanjaka » tamin’ny alalan’ny batemy isika. Tsy hoentitsika hireharehàna na hanjakazaka amin’ny olon-kafa anefa izany fahasoavana lehibe izany, ka hitompo-teny fantatra ary hampanao ny hafa izay toriantsika nefa ny fiainantsika tsy mifanaraka amin’izany indrindra, raha mba manana andraikitra iny isika. Mazava ny tenin’i Jesoa . Loza ho an’ireo izay manao izany.

Jesoa Tompo ô , omeo anay ny fanetren-tena sy ny tena fitiavana hampifanarahanay marina ny teninay sy ny asanay.

Fara Rasolojaona

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *