Alarobia 27B (Lc 11, 1-4) 10/10/2018

 » 1Indray andro nivavaka tao amin’ny fitoerana anankiray Jesoa, ka nony nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: Mba ampianaro hivavaka izahay, Tompoko, tahaka ny nampianaran’i Joany ny mpianany.  2Ary hoy izy taminy: Raha mivavaka hianareo, manaova hoe: Ray ô, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao.  3Omeo anay anio ny hanina ilainay isan’andro.  4Avelao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay. Ary aza avelanao ho resin’ny fitaoman-dratsy izahay.  »

La plus belle des prières , celle que nous disons dans la messe à la suite de l’invitation du prêtre : «  Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : Notre Père …. »

Merci de nous avoir associé à ta prière Jésus, de faire de Ton Père, notre Père !

Fara Rasolojaona

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *