Alarobia 26B (Lk 9, 57-62) 03/10/2018

« Raha mbola teny an-dàlana izy ireo, dia nisy olona anankiray nilaza taminy hoe: Hanaraka anao aho, na aiza na aiza halehanao. Fa hoy Jesoa taminy: Ny amboadia manan-davaka, ary ny voro-manidina manana akany; fa ny Zanak’olona tsy mba manana izay hampandriany ny lohany. Ary hoy izy tamin’ny anankiray hafa: Manaraha ahy. Dia izao no navalin’io: Aoka aloha, Tompoko, handevina ny raiko aho. Fa hoy Jesoa taminy : Avelao ny maty handevina ny maty ao aminy, fa hianao kosa mandehana mitory ny fanjakan’Andriamanitra. Dia nisy iray hafa koa nanao taminy hoe: Hanaraka anao aho, Tompoko, fa aoka aloha hanao veloma ny ao an-tranoko aho. Fa hoy Jesoa taminy: Rahefa mety ho mpitana angadin’omby miherika, dia tsy sahaza ny fanjakan’Andriamanitra. »

Mpanara-dia an’i Kristy : izany no dikan’ny anarana entintsika hoe « kristianina » ; mila fandavan-tena, famoizana izay mety misakatsakana antsika tsy hanaraka an’i Jesoa anefa ny fitondràna izany anarana izany , satria enta -mavesatra ho antsika raha handeha hitory ny Evanjely sy ny fitiavan’Andriamanitra isika ; ahoana moa no ilazantsika fa Andriamanitra no mitahy ny fiainantsika raha tsy hita taratra eo amin’ny fiainantsika izany fitokisana Azy izany ?
Jesoa Tompo ô, ampianaro aho hatoky Anao , mba hanarahako Anao marina tokoa isan’andro

Fara

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *