Alarobia 08/06/2016 (Mt 5,17-19)

« Tsy tonga handrava Aho hoy Jesoa fa hanatanteraka. » Mitranga eo amin’ny fiainantsika tokoa ny hetaheta mba ho amin’ny tsaratsara kokoa hatrany. Fa moa ve tsara ny mitazona ny taloha efa nahazatra? Tsara ve ny fomba niainan’ireo teo aloha noho ny ankehitriny? Izay taloha rehetra ve dia tsara sa ratsy avokoa? Ary ny zava-baovao ankehitriny ve no tena tsara ? Azo lazaina fa tsy voatery ho tsara ny fomba fanao mahazatra ny teo aloha. Fa azo lazainakoa fa tsy voatery ho tsara daholo koa ny fomba vaovao. Ho an’i Jesoa dia misy fivoarana ny fiainana ka tsy ny fomba na ny voasoratra teo aloha no zava-dehibe, tsy ny soratra na ny lalàna no zavadehibe fa ny Olona. Izay mahasoa sy mahavonjy ny olona, ny Famonjena ny Olombelona no fikasan’Andriamanitra. Tonga Izy hanatanteraka io Famonjena ny olombelona io. Asa sy Fanatanterahana fa tsy kabary na soratra na teny no tena manandanja.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *